Identiteit en burgerschap

Visie Missie Kwaliteit en schoolontwikkeling

Onze visie op identiteit

Wij zijn een katholieke school waar aandacht wordt geschonken aan de overdracht van katholieke waarden en normen op basis van wederzijds respect tussen leerkracht, leerlingen en ouders. Respect, veiligheid en een open houding behoren tot ons onderwijs. We zijn een school met sfeer, vieringen en tradities, waar wij samen met de kinderen vorm aan geven. We willen een school zijn waar gelijkheid voorop staat. We staan open voor iedereen, ongeacht herkomst of levensovertuiging en we zijn oprecht geïnteresseerd en laten iedereen en in zijn of haar waarde. Via kennismaking met de wereld van de godsdiensten leren we de kinderen om hun kijk op zichzelf, de ander en het andere tot uitdrukking te brengen. Niet gelovigen of andersgelovigen zijn van harte welkom op onze school mits zij de katholieke grondslag van onze school respecteren.

Note:

Uitgangspunt is dat ouders en leerlingen onze katholieke identiteit respecteren. Al onze leerlingen nemen deel aan onze onderwijsactiviteiten die onze katholieke identiteit vormgeven.

 

Onze visie op burgerschap

Burgerschapsonderwijs is een wettelijke en maatschappelijke opdracht die wordt ingevuld vanuit de visie van ons onderwijs, in balans met de levensbeschouwelijke identiteit van onze school. Binnen burgerschapsonderwijs gaat het over de relatie met jezelf, anderen, de wereld en het geloof, dit kan in ieder vak worden meegenomen. Om onze burgerschapsopdracht goed vorm te geven, kijken we naar wat er in onze eigen omgeving speelt, maar ook naar de landelijke thema’s, zoals macht en seksuele diversiteit. De waarden die belangrijk zijn, hebben te maken met inclusiviteit, identiteit, tolerantie en verdraagzaamheid.

Burgerschap is binnen onze school geïntegreerd binnen andere vakken en activiteiten. Het is geen apart vak. De groep/school is een oefenplaats voor burgerschap. 

We werken vanuit 7 bouwstenen van actief burgerschap (SLO). De bouwstenen zijn:

  1. Democratische cultuur
  2. Vrijheid en gelijkheid
  3. Macht en inspraak
  4. Identiteit
  5. Diversiteit
  6. Solidariteit
  7. Digitaal samenleven

 

Note:

Burgerschapsonderwijs is wettelijk verplicht, al onze leerlingen nemen deel aan de burgerschapsactiviteiten.