Gezonde school

Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft de basisschool een veel bredere functie. We bereiden kinderen voor op hun toekomst, die uit meer dan kennis en vaardigheden bestaat. Gezondheid en gezond gedrag is veel breder dan kennis. Gezonde School is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Gezond leven gaat over gezonde voeding, veel en gevarieerd bewegen en kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen.