Het team

Directie Bouwcoördinatoren Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Zorg en ondersteuning

Het team van de Mgr. Zwijsenschool is een heel hecht, groot en ambitieus team. Deze saamhorigheid zorgt ervoor dat er op onze school een prima sfeer heerst. Het zorgt er ook voor dat de leerkrachten zich niet alleen voor de kinderen in hun eigen groep verantwoordelijk weten, maar dat zij deze verantwoordelijkheid ook voelen voor alle kinderen én voor de hele school.

We bewaken met ons allen de goede sfeer. De rust, de structuur en de duidelijkheid, waar de school om bekend staat, vormen daarbij de kaders.