Leerlingenraad

 

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad zit uit elke groep 6, 7 en 8 één leerling. Deze leerlingen zijn in het begin van het schooljaar gekozen door hun klasgenoten middels verkiezingen. De leerlingen uit de leerlingenraad helpen en denken het hele schooljaar mee om de Mgr. Zwijsenschool nog beter te maken en fijn te houden. Dit doen ze middels ideeën en door het geven van feedback.
 

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad vraagt aan alle leerlingen en uit alle groepen van de school of ze punten in willen brengen. Er staat een ideeënbus in de aula. Deze punten worden vervolgens in de leerlingenraad besproken. De leerlingenraad komt gedurende het schooljaar 9 keer bij elkaar om te vergaderen. (Data zijn opgenomen op de schoolkalender) Naast de leerlingen uit de raad zal er bij elke vergadering 1 leerkracht aanwezig zijn. 
Mochten er punten zijn die verbeterd kunnen worden, dan zal de leerlingenraad zich hier voor inzetten samen met de leerkrachten en directie.
Ook zaken die goed gaan, worden besproken. Zo zorgen we er samen voor dat het fijn is op school. Dat alle kinderen kunnen meedenken over hoe we de school kunnen verbeteren.
 

Waarom een leerlingenraad?

  • De Mgr. Zwijsenschool draait om kinderen en wij vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij ontwikkelingen op de Mgr. Zwijsenschool. Ze hebben een stem.
  • Kinderen hebben vaak een frisse en originele kijk op ideeën die het team lanceert. Ze kunnen een aanvulling geven.
  • Ze maken op een speelse manier kennis met de beginselen van democratie, ze leren zelfstandig te denken, een mening vormen en op te komen voor hun belangen/ rechten. Ze leren zich te uiten over wat er in hun omgaat.
  • Ze leren vergaderen, samen te werken en te overleggen.
  • Elkaars mening te respecteren.
  • Betrokkenheid met de school bij leerlingen bevorderen, waardoor leerlingen zich in zetten voor de school.
  • Ze leren om actief deel te nemen aan onze maatschappij. (Actief burgerschap)