Visie en Missie

Visie Missie Identiteit en burgerschap Kwaliteit en schoolontwikkeling

Op de Mgr. Zwijsenschool zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich ontwikkelen door met ons aanbod, onze instructie en begeleiding zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid tot betere resultaten en ontwikkeling leidt.

Op de Mgr. Zwijsenschool zorgen we ervoor dat de leerlingen, ouders en professionals op een respectvolle, veilige en positieve manier met elkaar omgaan. We leren leerlingen dat je fouten mag maken om te groeien in je ontwikkeling en hebben aandacht voor elkaars successen. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al onze leerlingen ten goede komt. Bijzondere gelegenheden vieren we groots, zo vergroten wij saamhorigheid en verbondenheid.

Onze kernwaarden:

 

  • Ontwikkeling

  • Respect

  • Betrokkenheid