Ons team 


 

Teamfoto 2018-2019
Groot in onderwijs, groots in beweging

 
Het team van de Mgr. Zwijsenschool is een heel hecht, groot en ambitieus team. Deze saamhorigheid zorgt ervoor dat er op onze school een prima sfeer heerst. Het zorgt er ook voor dat de leerkrachten zich niet alleen voor de kinderen in hun eigen groep verantwoordelijk weten, maar dat zij deze verantwoordelijkheid ook voelen voor alle kinderen én voor de hele school.
We bewaken met ons allen de goede sfeer. De rust, de structuur en de duidelijkheid, waar de school om bekend staat, vormen daarbij de kaders.
 
Op de foto is te zien dat het team heel divers is, van jong tot wat ouder, mannen en vrouwen.
Op de foto is niet te zien dat er veel expertise is bij de verschillende teamleden op diverse terreinen zoals:
 
Wat wij als team het meest belangrijk vinden is de zorg voor en het onderwijs aan de kinderen.