Oudercommissie


De oudercommissie treedt namens alle ouders coördinerend en ondersteunend op bij diverse schoolse activiteiten. Alle activiteiten vinden in nauw overleg plaats met het team en de medezeggenschapraad (MR). De oudercommissie wordt gekozen uit ouders en door ouders tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond.

Taken van de oudercommissie zijn:


De oudercommissie voor het schooljaar 2017/2018 bestaat uit de volgende leden:Bovenste rij v.l.n.r.: Marie-Joze van Berkel, Rianne Wassenberg, Simone Vogel*, Daphne van Wegberg, Suzan van Os
Onderste rij v.l.n.r.: Linda van Schie-Veelenturf, Marcia Kraaijvanger-Hooijmans, Bianca Vogel, Ciska van Osch* , Jolanda Verstappen
 
Niet op de foto: Miranda van Mil, Ingrid Lansdaal
*: uit oudercommissie


Documenten:
Jaarverslag oudercommissie 2016-2017

Contact:
Voor vragen, suggesties of opmerkingen voor de oudercommissie kunt u contact opnemen via het e-mailadres van de oudercommissie: oudercommissie@zwijsenkerkdriel.nl