Medezeggenschapsraad


Wat is de MR?
De MR is het inspraakorgaan dat namens de ouders, leerlingen en personeel meedenkt en meebeslist over alle aangelegenheden die het beleid van de school of de uitvoering daarvan betreffen. De MR heeft tevens het recht om daarover voorstellen te doen.

Welke onderwerpen komen zoal op de MR-agenda?


Wie zitten er in de MR?

Namens het team:
Frank Verstegen (voorzitter)
Heidi Biemans
Isabel Timmermans
Kim  van Oostrum
Mandy Peterse

Namens de ouders:
Mineke van Eeuwijk
Marloes van Grevengoed
Harold Kraaijvanger
Roeland Reek
Lonneke vd Ven
 
Verslagen van de MR inzien? Deze vind je in Schoudercom in de map documenten, daar vind je ook de agenda van de volgende vergadering. Vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom!

Jaarverslag MR 2017-2018