De Mgr. Zwijsenschool


Onze school
De Mgr. Zwijsenschool is een sfeervolle, gemoedelijke school met respect voor alle levensbeschouwingen, uitgaand van een katholieke achtergrond en waar iedereen zichzelf mag zijn.
Dit betekent voor ons dat we hedendaagse waarden en aspecten uit het katholieke geloof meegeven aan de leerlingen, zonder daarbij een bepaalde waarheid op te willen leggen. Onze school staat open voor allen die zich in de uitgangspunten van de school kunnen vinden.
Wij maken onderdeel uit van Stichting Bommelerwijs, een stichting van zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard.
 
 
ONZE MISSIE, WAAR WE VOOR STAAN
Onze school is een vertrouwde plek waar iedere leerling, ouder en leerkracht zich gekend, gehoord, gezien en erkend voelt. Er is sprake van samenwerking tussen leerkrachten, ouders en andere betrokkenen, om ervoor te zorgen dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt.
Ons uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren en elke dag met plezier naar school gaan. De 600 kinderen die er lessen volgen, zijn allemaal verschillend. Juist deze onderlinge verschillen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs.
De Mgr. Zwijsenschool staat midden in de hedendaagse samenleving. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Dit doen we door in een veilige leeromgeving en een prettige en constructieve sfeer te werken aan kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs en de vorming van: zelfvertrouwen, zelfstandigheid, positief sociaal gedrag en het vermogen om zelfstandig te denken.
 
 
ONZE VISIE, WAAR WE VOOR GAAN
We werken opbrengstgericht, hiermee bedoelen we dat er op een doelgerichte en systematische wijze wordt gewerkt aan het optimaliseren van de leerling-ontwikkeling.
De Mgr. Zwijsenschool creëert een veilige leeromgeving en gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling en past de kennisoverdracht daarop aan, waardoor kinderen met plezier leren te leren.
Hierbij wordt de ontwikkeling van het kind als richtlijn gebruikt. Op onze school kijken we sterk naar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. We bieden o.a. muzieklessen aan voor alle kinderen als ondersteuning voor hun brede ontwikkeling. Deze lessen worden verzorgd door een vakdocent. Ook de oriëntatie op de wereld buiten ons heeft veel aandacht en komt tot uiting in de lessen over cultuur (historisch erfgoed), natuur en milieueducatie, techniek en wetenschap, gezondheid en preventie, sport en vieringen.
Basis voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is op onze school de Kanjertraining. Kinderen leren positief over zichzelf en over de ander te denken. Hierdoor heeft het minder last van sociale stress, waardoor het zich beter kan concentreren op school en zo tot betere prestaties komt.

 
ONS MOTTO: ´Een grote school waar óók de kleintjes zich thuisvoelen’
In deze tijd, waarin heel veel op de kinderen afkomt, willen wij op school een veilige plek bieden, dat ze zich thuisvoelen, door met kinderen te werken in een sfeer van rust en regelmaat. De kinderen werken met vaste dagindelingen en weten waar ze aan toe zijn.
De samenleving verandert snel. Zo ook het onderwijs op de Mgr. Zwijsenschool. Onze school heeft oog voor de 21ste eeuw vaardigheden, omdat deze inspelen op de snel veranderende wereld waarin onze leerlingen een goede plek willen vinden.

KORTOM