Oudercommissie

De oudercommissie helpt en coördineert bij diverse schoolse activiteiten. Alle activiteiten vinden in nauw overleg plaats met het team. Wil je graag lid worden of een keer meehelpen? Mail ons op oudercommissie@zwijsenkerkdriel.nl of spreek ons een keer aan!

Taken van de oudercommissie zijn:

§  Ideeën en suggesties aandragen namens alle ouders over alle zaken die met school te maken hebben.

§  Mee begeleiden en organiseren van allerlei festiviteiten en schoolactiviteiten (bv. boekenmarkt, kerst, koningsspelen, rapportgesprekken, informatieavond).

§  Organiseren van thematische ouderavond.

 

De oudercommissie voor het schooljaar 2020/2021 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:                    Linda Smits
Vice-voorzitter:            Tonny van Osch
Secretaris:                   Marcia Kraaijvanger
Penningmeester:         Marie Joze van Berkel

Ouderlid:                      Berdy van Schaijk
Miranda van Mil
Simone Vogel
Ingrid Lansdaal
Joanike van de Bighelaar
Linda van Schie
Samantha van Hemert

Heb je een vraag, suggestie of opmerking voor de oudercommissie? Mail het ons gerust op oudercommissie@zwijsenkerkdriel.nlJaarverslag Oudercommissie 2018-2019
Financiële jaarverslag 2018-2019

  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT