Oudercommissie

De oudercommissie helpt en coördineert bij diverse schoolse activiteiten. Alle activiteiten vinden in nauw overleg plaats met het team. Wil je graag lid worden of een keer meehelpen? Mail ons op oudercommissie@zwijsenkerkdriel.nl of spreek ons een keer aan!

Taken van de oudercommissie zijn:

§  Ideeën en suggesties aandragen namens alle ouders over alle zaken die met school te maken hebben.

§  Mee begeleiden en organiseren van allerlei festiviteiten en schoolactiviteiten (bv. boekenmarkt, kerst, koningsspelen, rapportgesprekken, informatieavond).

§  Organiseren van thematische ouderavond.

 

De oudercommissie voor het schooljaar 2022/2023 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:                    Tonny van Osch
Secretaris:                   Marcia Kraaijvanger
Penningmeester:         Tamara Brinkman

Ouderlid:                      Samantha van Hemert
Simone Vogel
Kelly Kluft
Carla Vissers
Kiran Wielinga
Carolien Vissers
Angelique van Alem
Marie-joze van Berkel
Antoinette Verstappen
Marlissa van Eeuwijk

Heb je een vraag, suggestie of opmerking voor de oudercommissie? Mail het ons gerust op oudercommissie@zwijsenkerkdriel.nl


  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT