Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De MR is het inspraakorgaan dat namens de ouders, leerlingen en personeel meedenkt en meebeslist over alle aangelegenheden die het beleid van de school of de uitvoering daarvan betreffen. De MR heeft tevens het recht om daarover voorstellen te doen.

Welke onderwerpen komen zoal op de MR-agenda?

  • Vakantierooster
  • Jaarplan
  • Jaarverslag
  • Begroting
  • Formatieplan
  • Meerjarenplan
  • Pestprotocol
  • Veiligheidsplan
  • Beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid

Wie zitten er in de MR?Namens het team:

Mandy Peterse (voorzitter) Astrid de Jong Heidi Biemans Isabel Timmermans Mandy van Eck

Namens de ouders:

Susanne den Boer (secretariaat)

Wilfred Rovers (secretariaat)

Harold Kraaijvanger

Fatima Boudaoui

Hans van der Meijden

Vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom!

Ook via de mail zijn wij bereikbaar via mr@zwijsenkerkdriel.nl.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT