Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De MR is het inspraakorgaan dat namens de ouders, leerlingen en personeel meedenkt en meebeslist over alle aangelegenheden die het beleid van de school of de uitvoering daarvan betreffen. De MR heeft tevens het recht om daarover voorstellen te doen.

Welke onderwerpen komen zoal op de MR-agenda?

  • Vakantierooster
  • Schooltijden
  • Jaarplan
  • Jaarverslag
  • Begroting
  • Formatieplan
  • Meerjarenplan
  • Pestprotocol
  • Veiligheidsplan
  • Beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid

Wie zitten er in de MR?

Namens het team:

Theo Straten (voorzitter)
Astrid de Jong
Heidi Biemans
Isabel Timmermans
Mandy Peterse

Namens de ouders:

Mineke van Eeuwijk (secretariaat)
Wilfred Rovers
Harold Kraaijvanger
Susanne den Boer
Marc van Dijk

Verslagen van de MR inzien?


Deze vind je in Schoudercom in de map documenten, daar vind je ook de agenda van de volgende vergadering. Vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom!
Ook via de mail zijn wij bereikbaar via mr@zwijsenkerkdriel.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT