Mgr. Zwijsenschool

 

De Mgr. Zwijsenschool is een grote basisschool in de dorpskern van Kerkdriel. Dagelijks wordt er op een enthousiaste en deskundige manier lesgegeven aan ruim 600 leerlingen. Onze onderwijsvorm valt het best te typeren als klassikaal-adaptief, waarbij wij veel waarde hechten aan onderwijs op maat. Middels differentiatie zijn wij in staat om onze leerlingen in hun onderwijsbehoeften te voorzien.


Naast het aanleren van de belangrijke cognitieve vaardigheden vinden wij het ook erg belangrijk dat onze leerlingen zich op sociaal-emotioneel vlak goed kunnen ontwikkelen. Met trots mogen wij onszelf dan ook een Kanjerschool noemen. Met de Kanjertraining bevorderen wij het onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Rust, orde en regelmaat staan dus bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bewerkstelligen gebruiken wij vaak de term 'warme discipline'. Dit houdt in dat wij elkaar met respect behandelen en elkaar positief benaderen. 

Sinds een aantal jaar bezitten wij ook het predicaat 'Gezonde school'. Middels fruit- en waterdagen willen wij de leerlingen zo al op jonge leeftijd bewust maken van de positieve uitwerking van gezond eten en drinken. Onze vakleerkracht gym zorgt daarnaast ook nog voor een uitgebreide variatie aan lessen bewegingsonderwijs.

Andere speerpunten van onze school:

 * Enthousiast team 
 * Aanwezigheid 2 orthopedagogen
 * Adaptief werken met Chromebooks
 * Ruime klaslokalen
 * Vakleerkracht muziek en gymnastiek

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT