Onze missie, waar we voor staan:

Het onderwijs op de Mgr. Zwijsenschool is in constant in beweging en blijft vragen om vernieuwing. Dat is aan alles te merken, want de wereld verandert voortdurend. 
Wij kijken hier goed naar en maken daarin keuzes. Soms gaan we mee, soms besluiten we bewust om iets voorbij te laten gaan. We kijken kritisch naar wat bij onze school en de samenleving past. We waaien niet met alle winden mee.

Onze wens voor onze leerlingen is dat ze in die veranderlijke wereld sturing kunnen geven aan hun eigen leven én bijdragen aan het grotere geheel.
Dat kan alleen als ze nu al leren om letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. Bewegen is bovendien gezond. 

Wij hanteren een adaptief leerstofjaarklassensysteem. Hiermee richten wij ons op de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van de kinderen, zodat zij goed voorbereid de maatschappij in kunnen gaan. Wij werken opbrengstgericht en halen zoveel mogelijk talent uit de kinderen naar boven.Wij sturen de kinderen aan in hun ontwikkeling.

Wij zijn een school waar kinderen en leerkrachten zichzelf mogen zijn. Bij ons op school zijn duidelijke grenzen, waarbinnen iedereen zich beweegt. Wij bieden rust, structuur en duidelijkheid. Wij stimuleren een gezonde leefwijze op het gebied van voeding en beweging.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT